سفارش تبلیغ
صبا

میلادپیامبر*ص*

باران گرفت و سقف مدائن نشست کرد

دندانه‏ هاى کنگره ، قصد شکست کرد

نورى به صحن معبد زردشتیان رسید

کآتشکده ز نابى آن‏ نور ،مست کرد

بالا بلند آمد و هر ارتفاع را

در زیر پا نهاده و پایین و پست کرد

در هر دلى نشست و به شکلى ظهور داشت

این گونه بود کآینه را خود پرست کرد

وقتى سؤال کردم از او خود اشاره‏ اى

در پاسخم به پرسش روز الست کرد

حُسنش به غایت است و ظهورش قیامت است

زیباترین هر آنچه که زیباتر است کرد

فیض مقدسى و تعجب نمی کنم

این چیزها که هست، نگاه تو هست کرد

                                                          شاعر : رضا جعفری