كل عناوين نوشته هاي فضل ا... قاسمي

فضل ا... قاسمي
[ شناسنامه ]
بيت الغزل هايي از حافظ ...... دوشنبه 95/3/10
پاسخ اجمالي به يک شبهه ...... پنج شنبه 94/12/20
ده روزه ي عمر ...... يكشنبه 94/1/16
بهار با شاعران ...... پنج شنبه 93/12/28
ابياتي از شادروان رهي معيري ...... يكشنبه 93/12/17
نگار من ...... پنج شنبه 93/11/9
مو آن دلداده يکتاپرستم ...... يكشنبه 93/11/5
ابياتي از حافظ ...... جمعه 93/11/3
نوروز با شاعران ...... دوشنبه 91/12/28
اسير عشق بودم هر چه پيش آمد پرستيدم ...... يكشنبه 91/11/22
  ==>   ليست آرشيو شده ها