سفارش تبلیغ
صبا

ابیاتی از شاعران سبک هندی

فغان که کوه کن ساده دل نمی داند 

که راه در دل خوبان به زور نتوان یافت              صائب تبریزی

                 ***

این قدر کز تو دلی چند بود شاد ،بس است

زندگانی به مـــــــــــراد همه کس نتوان کرد       صائب تبریزی     

                ***

نیـــــــــــــــازارم زخود هرگز دلی را

که می ترسم در او جای تو باشد                 نظیری نیشابوری

               ***

افروختـــن و سوختـــن و جامــــــــه دریـــدن

پروانه زمن ، شمع ز من ، گل زمن آموخت       طالب آملی

               ***

صورت نبست در دل ما کینه ی کسی

آیینه هرچه دیــــد فراموش می کند                     سلیم تهرانی

               ***

کوه کن در عاشقی زد تیشه ی خود را به ســـر

من دل دیوانــــــــــــــــه ای دارم که بر پا می زند      سلیم تهرانی

                ***

قانـــــون گردباد بـــــــــــــــود روزگار را

جز خار و خس ، زمانه به بالا نمی برد                       کلیم کاشانی (همدانی)

               ***

بی زر نمی توان یافت جا در حریم کعبه

در خانه ی خدا هم مفلس ، مکان ندارد                       طغرای مشهدی

               ***

این همه اسباب کز دنیا و عقبی چیده اند

هر چه برداریم غیر از دل، گرانی می کند                           بیدل دهلوی


میلادپیامبر*ص*

باران گرفت و سقف مدائن نشست کرد

دندانه‏ هاى کنگره ، قصد شکست کرد

نورى به صحن معبد زردشتیان رسید

کآتشکده ز نابى آن‏ نور ،مست کرد

بالا بلند آمد و هر ارتفاع را

در زیر پا نهاده و پایین و پست کرد

در هر دلى نشست و به شکلى ظهور داشت

این گونه بود کآینه را خود پرست کرد

وقتى سؤال کردم از او خود اشاره‏ اى

در پاسخم به پرسش روز الست کرد

حُسنش به غایت است و ظهورش قیامت است

زیباترین هر آنچه که زیباتر است کرد

فیض مقدسى و تعجب نمی کنم

این چیزها که هست، نگاه تو هست کرد

                                                          شاعر : رضا جعفری


عشق ، سوزان است

عشق ، سوزان است بسم الله الرحمن الرحیم

هرکه خواهان است بسم الله الرحمن الرحیم

 

دل اگر تاریک اگر خاموش ، بسم الله نور

گر چراغان است بسم الله الرحمن الرحیم

 

نامه ای را هُد هُد آورده ست آغازش تویی

از سلیمان است بسم الله الرحمن الرحیم

 

سوره ی والیل من برخیز و والفجری بخوان

دل ،شبستان است بسم الله الرحمن الرحیم

 

قل هو الله احد قل عشق الله الصمد

راز پنهان است بسم الله الرحمن الرحیم

 

گیسویت را بازکن انا فتحنایی بگو

دل پریشان است بسم الله الرحمن الرحیم

 

ای لبانت محیی الاموات لبخندی بزن

مردن آسان است بسم الله الرحمن الرحیم

 

میزبان عشق است و وای از عشق ! غوغا می کند

هر که مهمان است بسم الله الرحمن الرحیم

 

                                                                                               مهدی جهاندار